M.M: GateTemplate
GateTemplate

VD har ordet

VD-ord, Bo SöderqvistHämtat från Christian Berner Tech Trade - Årsredovisning 2017

Ett mer professionellt Christian Berner växer kraftigt genom viktigt förvärv

Förra året kan sammanfattas som ännu ett händelserikt år på Christian Berners 120 år långa resa. 2018 har börjat på samma sätt med vårt viktiga förvärv av Zander & Ingeström AB, vilket kommer göra Christian Berner till en ännu starkare aktör. Allt vi gör präglas av ledorden från vår varumärkesstrategi – Expect more, vilket betyder att vi vill och kan mer.

Det känns bra att vi i början av 2018 kunde berätta om vårt förvärv av Zander & Ingeström AB, vilket är resultatet av ett hårt och fokuserat arbete under förra året. Vi söker kontinuerligt efter stabila, välskötta bolag som är verksamma inom intressanta områden, och som har bra lönsamhet, starkt varumärke och bra marknadsposition. Jag kan konstatera att Zander & Ingeström AB är ett kvalitetsbolag som har allt detta. Med förvärvet tar Christian Berner nästa steg i bolagets utveckling. Våra nyckeltal kommer att påverkas positivt, samtidigt som vårt erbjudande kompletteras och stärks genom förvärvet. Tillsammans blir båda bolagen ännu starkare vilket även är bra för våra kunder, leverantörer och andra intressenter.
Jag ser fram emot att under 2018 få arbeta tillsammans med alla medarbetare i Zander & Ingeström AB.

Kostnader för listbyte påverkade resultatet

Som planerat noterades Christian Berner Tech Trade på Nasdaq Stockholm Small Cap under det första kvartalet. Jag kan konstatera att arbetet som föregick listbytet har gjort oss mer professionella. Listbytet har även inneburit att fler kan investera i bolaget, ett större intresse från kapitalmarknaden,och fler ägare i bolaget. Att vi blivit än mer professionella av denna process kommer vi ha glädje av på lång sikt. Samtidigt har listbytet inneburit  engångskostnader som påverkade resultatet. Koncernens EBITA-resultat 2017 uppgick till 21,5 MSEK och  lönsamheten, mätt i EBITA-marginal, blev 4,8 procent. Rensat för kostnader i samband med listbytet uppgick  resultatet till 25,8 MSEK och EBITA-marginalen till 5,7 procent. Vi hade en bra orderingångunder hela året, och  omsättningen blev 450 MSEK vilket motsvarade en tillväxt på 4,8 procent.

Bästa året någonsin i Finland och Danmark

På koncernens geografiska marknader är det särskilt glädjande att kunna konstatera att vi i Finland efter flera tuffa år kunde redovisa det bästa resultatet någonsin, och att samtliga produktområden bidrog till detta. Ett annat glädjeämne var att de senaste årens positiva trend i Danmark fortsatte. Även här var resultatet det bästa någonsin. I Sverige, vår största marknad, gjorde vi ett bra resultat, men jag tycker att vi har ännu högre potential. Norge, vår fjärde marknad, var däremot en besvikelse. Under förra året gjorde vi därför stora organisatoriska förändringar, och framöver är det fullt fokus på försäljnings- och marknadsaktiviteter för att vända resultatet och stärka lönsamheten.

Attraktivt och mer komplext erbjudande 

Det är glädjande att båda våra affärsområden bidrog till resultatet. Materialteknik hade ett starkt 2017 med stabil tillväxt och lönsamhet på samtliga marknader. Process & Miljö växte dock inte så mycket som jag hade önskat, vilket förklaras av den negativa utvecklingen i Norge.

Jag kan konstatera att vi har ett attraktivt erbjudande i områden med stark tillväxt. Ett exempel är vibrationsteknik som gynnas av en stark investeringsvilja inom infrastruktur och byggindustrin. Under 2017 har vi även stärkt vårt erbjudandemed nya produkter och leverantörer, till exempel krockskyddslösningen A-Safe som vi haft stora framgångar med i Finland. Produktens många fördelar gör den till ett både kostnadseffektivt och miljövänligt val för kunderna. Fortsatt lönsam tillväxt genom ökad försäljning från nya leverantörer och produkter är en av våra viktigaste prioriteringar under 2018.

De två förvärv som vi gjorde 2016 integrerades fullt ut i Christian Berner under förra året. Båda bolagen har bidragit till ökad försäljning av vårt tjänsteutbud genom en ökad förädling av produkterna. På så sätt tillför vi mer i värdekedjan och levererar ett mer komplext erbjudande, vilket gör oss mindre konkurrensutsatta. Fortsatt utveckling av denna värdeförsäljning, framförallt genom mer systemförsäljning, ökad förädling samt ökad service och underhåll, är ett annat fokusområde under 2018.

Bidrar med hållbara lösningar

Under 2017 har vi jobbat mycket med hållbarhetsfrågor, bland annat i form av intressentdialog samt väsentlighetsanalys för att identifiera de viktigaste frågorna för Christian Berners hållbarhetsarbete. Vi arbetar aktivt med dessa frågor i våra roller som partner för hållbart värdeskapande och genom att vara en attraktiv arbetsplats samt en trovärdig samarbetspartner. I vårt erbjudande finns lösningar även inom hållbarhetsområdet.
Ett exempel är vår nya produkt som rengör ballastvatten från organismer vilket bidrar till rent vatten. De hårdare krav som FN:s konvention om ballastvatten från 2017 innebar skapar ett ökat behov av vår lösning.

Ett mer professionellt bolag 

Sammanfattningsvis genomförde vi under 2017 mycket av det vi sa att vi skulle göra, men resultatet påverkades negativt av utvecklingen i Norge samt engångskostnader i samband med listbytet. Vi är inte nöjda med detta, men jag ser med tillförsikt fram emot 2018 då vi fullt ut kan fokusera på möjligheterna på våra marknader. Jag kan även konstatera att vi under året har fortsatt att utvecklas till det kvalitetsbolag vi vill vara. Tack vare vår välutbildade och kompetenta personal och deras stora förståelse för kundernas processer och service kan vi vid varje enskilt tillfälle leverera den bästa lösningen.

Med detta sagt vill jag tacka alla våra medarbetare, kunder, leverantörer och aktieägare för ert stora engagemang och för ett gott samarbete under 2017. Jag ser fram emot 2018 då våra intressenter kan förvänta sig ännu mer av Christian Berner.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner

 

Gateway.Master